Privacy Verklaring

 

Helend Contact- Klankschaal Expertise Centrum, gevestigd aan HetMasker 131 in Amersfoort , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Privacyverklaring voor bezoekers van deze website

De site www.klankschaalexpertisecentrum.nl wordt beheerd door Helend Contact - Klankschaal Expertise Centrum.

Als bezoeker van deze website kun je met je vragen over de privacyverklaring terecht bij Helend Contact.

Helend Contact heeft het recht om de inhoud van deze privacyverklaring te veranderen. Zonder kennisgeving hiervan aan jou als websitebezoeker.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk
Helend Contact - Klankschaal Expertise Centrum verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:


- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- E-mailadres   

- Telefoonnummer                                                                       

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Deze website heeft niet de bedoeling gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@klankschaalexpertisecentrum.nl dan verwijder ik deze informatie

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Helend Contact - Klankschaal Expertise Centrum verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


- Sturen van gratis klankschaaltips/ nieuwsbrief.

- Om diensten te leveren.

- Voor het afhandelen van bestellingen en één of meerdere mails te sturen die hierop betrekking hebben.


Helend Contact - Klankschaal Expertise Centrum verwerkt ook persoonsgegevens als dat wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Helend Contact - Klankschaal Expertise Centrum neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een besluit of handeling van een persoon tussen zit.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken
Helend Contact - Klankschaal Expertise Centrum legt geen persoonlijke gegevens vast met webcookies.  Google Analytics meet statistische gegevens op grond van anonieme IP-adressen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Helend Contact - Klankschaal Expertise Centrum en heb je het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, het overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: 

info@klankschaalexpertisecentrum.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer binnen vier weken, op jouw verzoek .

Helend Contact- Klankschaal Expertise Centrum wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beheer van jouw gegevens

Jouw gegevens worden niet verstrekt of verkocht aan derden of andere bedrijven.

De gegevens die jij verstrekt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.

 

Inschrijving op deze website

Als je toegang tot een download hebt aangevraagd, je jezelf hebt ingeschreven voor klankschaaltips en informatie, of je hebt je aangemeld voor een workshop/opleiding en daarvoor een webformulier ingevuld dan wordt je emailadres automatisch toegevoegd aan een lijst van abonnees. Daardoor ontvang klankschaaltips en nieuws. Wil je geen e-mail meer ontvangen van mij, dan kun je jezelf daarvan elk moment weer uitschrijven.

Elke mailing heeft onderaan een link waarmee je je kunt uitschrijven. Of je kunt contact met mij opnemen om je uit te laten schrijven. Je e-mailadres verwijder ik dan uit mijn bestand en bewaar ik niet.

Je gegevens worden opgeslagen in het e-mail beheersysteem van Autorespond.nl Via Autorespond kunnen statistieken worden bijgehouden. Of nieuwsbrieven worden geopend en of wordt geklikt op links in een nieuwsbrief. Meer informatie over het veiligheidsbeleid en privacybeleid van Autorespond vind je hier.

 

Indien je diensten of producten afneemt van het klankschaal Expertise Centrum, worden jouw gegevens ook opgeslagen in het beheersysteem van factuursturen.nl

 

Wijziging privacybeleid

Helend Contact – Klankschaal Expertise Centrum kan elk moment het privacybeleid wijzigen. Deze wijzigingen zijn van kracht vanaf de vooraf aangegeven ingangsdatum.