Visie en doelstelling

"Kijk eens om je heen, geef elkaar een hand.

Je bent niet alleen, want we moeten samen delen,

samen zingen, samen spelen,

ook al zijn we nog maar klein, samen spelen is pas fijn."

 

Geschreven door Hanna Lam

 

 

Misschien ken je het bovenstaande liedje. Het is bedoeld voor kinderen. Maar eigenlijk is het net zo goed voor volwassenen. Hoe zou de wereld er uitzien als ieder mens zich dit liedje elke dag zou herinneren? Er is veel verloren gegaan van het warme contact tussen mensen. Het heeft mensen en de wereld letterlijk ziek gemaakt.

 

Met mijn Klankschaal Expertise Centrum - Helend Contact, wil ik graag bijdragen, aan een wereld waarin mensen contact maken met elkaar. Puur. Vanuit hun hart. Het is "Helend Contact".

 

Helend Contact organiseert activiteiten. En geeft deelnemers op deze manier een hartverwarmend gevoel en een krachtige innerlijke ervaring mee. Zodat dit Helend Contact door steeds meer mensen kan worden uitgedragen.

 

Heb je wel eens iemand ontmoet die vol in zijn passie staat? De aanwezigheid van iemand met passie werkt inspirerend. Het is een stuk herkenning in onszelf. Passie gaat over plezier en vervulling voelen. Waar passie wordt gedeeld, ontstaat vreugde en verbinding met andere mensen.

 

Klank is mijn passie. Klank is een alledaags verschijnsel. En toch heel bijzonder. Het heeft een wondere werking op onze gezondheid. Het verrast mensen. Het overtreft hun verwachtingen. Waardoor zij er zelf ook weer mee aan de slag gaan. En het anderen leren. Zo wordt het wonder van klank door steeds meer mensen gehoord.

 

Klank communiceert. Het roept herinneringen en associaties op. Het spreekt tot de verbeelding. Klank kan iemand veel duidelijk maken. Heldere inzichten geven. Zoals één plaatje soms meer kan zeggen dan 1000 woorden. Zo kan één klank soms meer zeggen dan 1000 plaatjes.

 

Klank raakt het hart. Zonder woorden. Het inspireert en vervult mensen. Klank verbindt mensen en maakt ze blij. Dit is wat de wereld mooier maakt.

 

Het Engelse woord “sound” betekent niet voor niets zowel geluid als gezond. Klank is een eenvoudig, maar krachtig middel om genezingsprocessen te stimuleren.

 

Klank is geen medicijn. Maar je kunt er geweldige resultaten mee bereiken. Zonder de vervelende bijwerkingen van medicatie.

 

Tumoren kunnen worden behandeld met ultrasoon geluid. En in Duitsland wordt klankmassage/ therapie steeds meer toegepast. Op vele terreinen in de zorg. Deze ontwikkeling geeft aan dat werken met klank veel mogelijkheden heeft. En doeltreffend kan worden gebruikt.

 

Ik wil mensen graag helpen een nieuwe weg in te slaan. Een wereld te ontdekken. Vol verwondering. Mogelijkheden. Plezier. Inspiratie. Vervulling.

 

 

“Echte rijkdom bestaat uit passie die wordt gedeeld met anderen”